Блог

ГОДИШЕН ОДМОР 2019

Од 1 до 18 август 2019 Авантура е на колективен годишен одмор. Во меѓувреме, остануваме во контакт на 077/974-184, како и на ФБ. Убави летни денови и сѐ најдобро ви посакува www.avantura.mk.